VẬN HÀNH ỨNG CỨU VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BTS MIỀN TRUNG 1. Kiểm tra các dây tiếp đất phải có… VẬN HÀNH ỨNG CỨU VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BTS MIỀN TRUNG 1. Kiểm tra các dây tiếp đất phải có…

0901 961 333

VẬN HÀNH ỨNG CỨU VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BTS MIỀN TRUNG

VẬN HÀNH ỨNG CỨU VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BTS MIỀN TRUNG

DNP POwer- van hanh ung cuu va bao duong tram BTS mien Trung

1. Kiểm tra các dây tiếp đất phải có độ dự phòng co dãn 100mm và được uốn cong
xuống phía dưới.
– Đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống đất.
– Ghi lại các tồn tại sau khi bảo dưỡng để báo cáo.
2. Bảo dưỡng phần indoor (1 tháng/ 1 lần):
– Vệ sinh phòng máy, kiểm tra tường, trần nhà, cửa, độ kín lỗ feeder.
– Kiểm tra các yếu tố xung quanh có thể ảnh hưởng đến phòng máy, kiểm tra hệ
thống thoát nước trên trần nhà (nếu có).
– Ghi lại các tồn tại sau khi bảo dưỡng để báo cáo.
– Vệ sinh công nghiệp các thiết bị tủ nguồn DC, ổn áp, UPS (nếu có).
– Kiểm tra vệ sinh, các thiết bị điện (hệ thống cầu dao, dây dẫn, công tắc, ổ cắp
điện và hệ thống chiếu sáng).
– Kiểm tra các điểm tiếp xúc đảm bảo chắc chắn.
– Kiểm tra tình trạng tiếp đất cho vỏ máy của tất cả thiết bị điện trong phòng máy
(đảm bảo tốt các tiếp điểm giữa vỏ máy – dây tiếp đất – bảng tiếp đất).
– Đo điện áp pha, dòng pha, điện áp dây trung tính và đất.
– Vệ sinh, bảo dưỡng bộ ổn áp (nếu có).
– Kiểm tra hệ thống cảnh báo của tủ nguồn DC, accu (cảnh báo mất điện lưới AC,
hỏng Rectifier, điện áp thấp LVA, điện áp cao HVA, điện áp thấp cắt LVD ).
– Ghi lại các tồn tại sau khi bảo dưỡng để báo cáo xin ý kiến của cấp quản lý cao
hơn.
– Vệ sinh công nghiệp hệ thống accu, kiểm tra sàn nhà đặt accu.
– Kiểm tra các tiếp điểm (xiết ốc, bôi dầu mỡ).
– Kiểm tra chất lượng (độ dẫn điện) từng bình accu.
– Thực hiện bài phóng 30 phút (phóng qua thiết bị đối với bảo dưỡng bảo dưỡng
3tháng/lần) hoặc 3 giờ (phóng qua tải giả đối với bảo dưỡng 6 tháng/lần) để kiểm tra
cường độ dòng, điện áp của từng bình accu.
– Kiểm tra nhiệt độ bề mặt của accu vào những khoảng thời gian cố định trong
suốt quá trình đo.

Content Protection by DMCA.com

Comments

comments