0901 961 333

  • Lắp đặt trạm BTS

    Một trong các lĩnh vực thi công then chốt của công ty DNP Power là thi công xây dựng Nhà trạm BTS, Lắp đặt và bảo dưỡng,bảo trì các hệ thống viễn thông như: trạm thu phát sóng di động BTS, hệ thống Inbuilding, các thiết bị truyền dẫn quang và viba, hệ thống chống sét, hệ thống điện AC và phụ trợ, thiết bị tổng đài, cột antena, nhà container..v..v…

  • Lắp đặt hệ thống Viễn thông

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

  • mung Quoc te phu nu
  • DNPPower - Chương trình Từ thiện Xuyên về Vùng cao - Tây Giang - Quảng Nam 2015
  • DNPPOWER_DU XUAN HUE
  • DNPPower2